CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Sep 7, 2017

BÀI GIẢNG - Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt (phương pháp đốt)


Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt:
- Giảm thể tích chôn lấp
- Xử lý rác nguy hại khó phân hủy sinh học
- Xử lý rác nguy hại, khó phân hủy sinh học
- Thu hồi năng lượng
- Giảm các nguy cơ ô nhiễm từ bãi chôn lấp

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018