GIÁO TRÌNH - Kỹ thuật đo lường và cảm biến (KS. Hồ Viễn Phương)


Môn học kỹ thuật đo lường và cảm biến trình bày các kiến thức về đo lường và cảm biến dùng trong ngành điện. Giới thiệu những phép đo cơ bản và kỹ thuật cảm biến để ứng dụng cho các ngành sản xuất công nghiệp

P1 - C1. Giới thiệu chung về đo lường
P1 - C2. Giới thiệu các thiết bị đo cơ bản
P1 - C3. Đo dòng điện
P1 - C4. Đo điện áp
P1 - C5. Đo điện trở
P1 - C6. Đồng hồ vạn năng dạng kim, dạng số và ampe kìm
P1 - C7. Đo lường trung thế
P1 - C8. Đo công suất và đo điện năng
P1. Nghị định quy định về đơn vị đo lường chính thức


P2 - C1. Công tắc giới hạn
P2 - C2. Bộ điều khiển nhiệt độ
P2 - C3. Cảm biến tiệm cận
P2 - C4. Cảm biến quang
P2 - C5. Encoder
P2 - C6. Cảm biến khói

Tài liệu tham khảo:
- Nguyễn Ngọc Tân, Kỹ thuật đo điện, NXB KH và KT, Hà Nội, 1998
- Dương Minh Trí, Cảm biến và ứng dụng, NXB KH & KT, 2001
- Phan Quốc Phô, Giáo trình cảm biến, NXB KH & KT, 2000
- Nguyễn Ngọc Tân , Kỹ thuật đo, NXB: ĐHBK TP HCM, 1995
- Huỳnh Văn Kiểm, Đo lường quá trình, NXB: ĐHBK TP HCM,1996
- HS Kalsi, Electronic Entrumentation, NXB: Tata McGrawHill, 1995

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: