CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Sep 28, 2017

SLIDE BÀI GIẢNG - Tạo hình bề mặt (GS.TS. Bành Tiến Long)


MA TRẬN VÀ ỨNG DỤNG TẠO HÌNH
Những năm gần đây cùng với sự phát triển của tin học,công cụ toán học ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật,Ví dụ: toán tenxơ, phương pháp số, phương pháp phần tử hữu hạn …..Khi giải các bài toán tạo hình ngoài công cụ toán học tenxơ ,phương pháp số mà sau này ta sẽ đề cập ,phương pháp khá phổ biến là sử dụng ma trận. Để chuyển đổi hệ toạ độ không gian, toạ độ phẳng thì chúng ta sử dụng ma trận bậc bốn hoặc bậc ba.Để có cở sở áp dụng, ở đây sẽ ôn lại một số khái niện cơ bản và phép tính ma trận.


Ma trận và chuyển đổi toạ độ trong không gian.

Chương. Động học gia công và động học tạo hình bề mặt chi tiết
Chương. Bề mặt khởi thủy của quá trình tạo hình.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Palei. M.M. Tekhnologia Proizvodstva Rejusevo Inxtrumenta, Moxkva - 1963.
2. Liusin; V.S. Teoria Vintovưx Paverkhnostei I Proektirovanii Rejusik Inxtrumentov,
M. Masgiz – 1968.
3.  Lei Shi;   En Fu Liu;   Yi Zhang;   Peng Chen;   Zong Bin Li:
     The simulation of cutting force of free-form surface machining with ball-end milling cutter.
     Industrial Engineering and Engineering Management, 2009. IEEM 2009. IEEE International Conference.   8-11 Dec. 2009.
 4. C F Cheung, L B Kong, W B Lee, S To
  Modelling and simulation of freeform surface generation in ultra-precision raster milling.
Department of Industrial and Systems Engineering, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, People's Republic of China
5. Bram de Smit, Adrie Kooijman, Johan J. Broek, Imre Horváth:
Developing a Tool for the Direct Cutting of Freeform Surfaces out of Extruded Polystyrene Foam.
      Faculty of Design Engineering and Production, Delft University of Technology. Landbergstraat 15, 2628 CE, Delft, The Netherlands.

6.  N.E Kotsin.
Phép tính vectơ và mở đầu phép tính tenxơ. (người dịch: Đặng Hân).
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 1976.
7. Rodin, P.R.
Oxnovư Formoobrazovania Paverkhnostei Rezaniem
Kiev – Visa Skola – 1977.
8   Yaman Boz, Onur Demir, and Ismail Lazoglu:
 Model Based Feedrate Scheduling for Free-Form Surface Machining.
Mechanical Engineering Department, Manufacturing and Automation Research Center, Koc University, Sariyer, Istanbul 34450, Turkey
9. Lasnieb, S.I.
Formoobrazovania Zubtrsatưc Detalei Retsnưmi I Tserviatsnưmi Intrumentami, N.i.i Mas – 1979.
10. Rodin, P.R. Technologia Izgotovlenia Zuborenovo Instrumenta, Kiev – 1982.
11. Trần Thế Lục, Trịnh Minh Tứ, Bành Tiến Long.
Thiết kế dụng cụ gia công bánh răng.
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật – 1987.
12. Weiner. k., Albersmann. F. und Guntermann. G. Werkzeug – Formen und Modelban Reute 3D Erfrhrungsforum Werkzeug-und Formenban 25/26 Febrnar - 1999.
13. Degner. W. ; Lutze. H.; Smejkal. E.
Spanende Formung Carl-Hanser Verlag Munschen-Wien - 2000.
14. Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Trần Sỹ Tuý.
Nguyên lý gia công vật liệu.
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật – 2001.
15. Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến, v…v.
Sổ tay công nghệ chế tạo máy (trọn bộ 3 tập),
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 2003.
16.  Liqiang Zhang, Jingchun Feng, Yuhan Wang and Ming Chen:
KeywordsFeedrate scheduling strategy for free-form surface machining through an integrated geometric and mechanistic model
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2003, Volume 22, Numbers 11-12, Pages 873-882
17. Liqiang Zhang
Process modeling and toolpath optimization for five-axis ball-end milling based on tool motion analysis
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Online First™, 3 May 2011
18. Mustafa Kurt and Eyup Bagci
Feedrate optimisation/scheduling on sculptured surface machining: a comprehensive review, applications and future directions
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2011, Volume 55, Numbers 9-12, Pages 1037-1067
19. Yuwen Sun, Daidi Li, Fei Ren and Dongming Guo:
Predictive Force Model Based Variable Feedrate Scheduling for High-Efficiency NC Machining
Lecture Notes in Computer Science, 2008, Volume 5315, Intelligent Robotics and Applications, Pages 1076-1085
20 . K. V. R. Subrahmanyam, Wong Yoke San, Hong Geok Soon and Huang Sheng:
Cutting force prediction for ball nose milling of inclined surface
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2010, Volume 48, Numbers 1-4, Pages 23-32
21.  Yong Huang and StevenY. Liang
Force modelling in shallow cuts with large negative rake angle and large nose radius tools—application to hard turning
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2003, Volume 22, Numbers 9-10, Pages 626-632
22. Yong Huang and StevenY. Liang
Journal ArticleForce modelling in shallow cuts with large negative rake angle and large nose radius tools—application to hard turningYong Huang
23. K. P. Karunakaran, Rohitashwa Shringi, Deepak Ramamurthi and C. Hariharan:
Octree-based NC simulation system for optimization of feed rate in milling using instantaneous force model
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2010, Volume 46, Numbers 5-8, Pages 465-490
24. Zhao-cheng Wei, Min-jie Wang and Xian-guo Han
Cutting forces prediction in generalized pocket machining
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2010, Volume 50, Numbers 5-8, Pages 449-458
25. O. B. Adetoro and P. H. Wen 
Prediction of mechanistic cutting force coefficients using ALE formulation
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2010, Volume 46, Numbers 1-4, Pages 79-90
26.Feedrate scheduling strategy for free-form surface machining through an integrated geometric and mechanistic model Liqiang Zhang & Jingchun Feng & Yuhan Wang & Ming Chen 27. Machining Free-Form Surface Cavities Using a Combination of Traditional and Non-Traditional Multi-Axis Machining Methods C. G. Jensen¹, W. E. Red² and C. Ernst³ .

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018