CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Sep 7, 2017

SLIDE THUYẾT TRÌNH - Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt


Quá trình đốt chất thải rắn là quá trình oxy hoá khử chất thải rắn bằng oxy không khí ở nhiệt độ cao. Lượng oxy sử dụng theo lý thuyết được xác định theo phương trình cháy:
Chất thải rắn + O2  Sản phẩm cháy + Q Hay:
CxHyOzNtSu   +  O2  CO2  + H2O  + NO  + SO2 + Q

Khái niệm đốt
Hệ thống nhiệt phân
Hệ thống khí hóa
Hệ thống thu hồi năng lượng
Hệ thống kiểm soát ô nhiễm môi trường

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018