CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Sep 21, 2017

Thiết kế hệ thống sấy thùng quay sấy bắp với năng suất 800 kg/h


Trong ngành công nghiệp hóa chất, thực phẩm, vật liệu xây dựng… thì sấy là vấn đề rất quan trọng. Trong ngành hóa chất vật liệu  quá trình sấy dùng để tách nước và hơi nước ra khỏi nguyên liệu và sản phẩm. Trong ngành công nghiệp và thực phẩm, sấy là công đoạn quan trọng sau thu hoạch.
Để thực hiện quá trình sấy người ta sử dụng các thiết bị sấy như:buồng sấy, thùng sấy, hầm sấy…
Được thầy Tiền Tiến Nam giao cho nhiệm vụ tính toán, thiết kế hệ thống sấy thùng quay với phương thức sấy xuôi chiều, sản phẩm sấy là bắp. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều song vẫn còn rất nhiều thiếu sót vì đây là lần đầu tiên làm đồ án nên cũng chưa có kinh nghiệm. Bên cạnh đó trình độ tự nghiên cứu và khả năng tư duy còn bị giới hạn, nên đồ án của em không thể tránh nhiều thiếu sót. Qua lần làm đồ án này em kính mong thầy cô giáo chỉ bảo đề em có thể hoàn thiện tốt hơn đồ án cũng như bài tập lớn mà thầy cô giáo giao cho em vào những lần sau.
Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy Tiền Tiến Nam, cùng với các thầy cô và bạn bè đã giúp em hoàn thành đồ án đúng hạn.


Lời mở đầu……………………………………………………………………………5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN……………………………………………………...…..6
1.1 TỒNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU ………………………………………......6
1.1.1 Nguồn gốc và phân loại cây ngô………………………………………...6
1.1.2 Đặc điểm nông sinh học của cây ngô……………………………………6
1.1.3 Thành phần hóa học ………………………………………………........6
1.1.4 Phân bố…………………………………………………………………7
1.2 TỒNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP…………………………………………...9
1.2.1 Bản chất của quá trình sấy …………………………………………........9
1.2.2 Phân loại quá trình sấy………………………………………………….9
1.2.3 Phương pháp thực hiện……………………………………………….. 10
1.3 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ……………………………………………….....13
CHƯƠNG 2 TÍNH TOÁN THIẾT BỊ CHÍNH……………………………………...14
   2.1 CÁC THÔNG SỐ TÁC NHÂN SẤY…………………………………………14
2.2 CÁC CÔNG THỨC SỬ DỤNG………………………………………………15
   2.3TÍNH THÔNG SỐ CỦA TÁC NHÂN SẤY …….............................................15
2.3.1 Thông số trạng thái của không khí ngoài trời (A):……………………..15
         2.3.2 Thông số trạng thái không khí sau khi đi qua caloriphe (B)…………….16
         2.3.3 Thông số trạng thái không khí ra khỏi thiết bị sấy(C)…………………...17
    2.4 TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT……………………………………………...18
   2.5 CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG CHO THIẾT BỊ SẤY LÝ THUYẾT .…….…19                                      
   2.6 CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG CHO THIẾT BỊ SẤY THỰC ……………….20
    2.7 TÍNH TOÁN THIẾT BỊ CHÍNH……………………………………………..24
         2.7.1  Đường kính của thùng sấy ………………………………………….....24
         2.7.2  Chiều dài thùng sấy……………………………………………………25
         2.7.3 Thể tích thùng sấy………………………………………………………25
2.7.4 Cường độ bay hơi ẩm…………………………………………………..25
2.7.5 Thời gian sấy…………………………………………………………..26
         2.7.6 Thời gian lưu của vật liệu:…………………………………………….....26
         2.7.7 Số vòng quay của thùng……………………………………………...….27
         2.7.8 Tính bề dày cách nhiệt của thùng…………………………...…………...27
            2.7.8.1 Hệ số cấp nhiệt từ dòng tác nhân sấy đến bên trong của thùng sấy....28
            2.7.8.2Hệ số cấp nhiệt từ thành ngoài của thùng sấy đến môi trường xung quanh ………………………………………………………………………….…..29
           2.7.8.3Hệ số truyền nhiệt K…………………………………………………..32
           2.7.8.4 Tính bề mặt truyền nhiệt F………………………………...…..……..32
           2.7.8.5 Tính hiệu số nhiệt độ trung bình giữa tác nhâ sấy và không khí bên ngoài :………………………………………………………….………………….32
           2.7.8.6 Tính nhiệt lượng mất mát ra xung quanh:………………...………….33
2.7.9 Kiểm tra bề dày thùng:……………………………………………………33
      2.7.10Trở lực qua thùng sấy:………………….…………………………………35
2.7.11 Chọn kích thước cánh đảo trong thùng……………………………….….37
2.7.12 Chiều cao lớp vật liệu chứa trong thùng………...…………………….…38
2.7.1 3 Chọn kích thước của các chi trong thiết bị thùng quay:…….…..………39
CHƯƠNG 3 TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHỤ……………………………………........39
  3.1 TÍNH TOÁN BUỒNG ĐỐT………………………………………………..…39
  3.2 TÍNH CALORIPHE………………………………………………………...….44
  3.3 THIẾT KẾ BỘ PHẬN TRUYỀN ĐỘNG………………………………..……48
     3.3.1 Chọn động cơ……………………….……………………………………...48
     3.3.2 Chon tỷ số truyền động…………………………………………………….49
     3.3.3 Tính bộ truyền bánh răng…………………….…………………………….50
  3.4 TÍNH VÀNH ĐAI:……………………………………….……………………55
  3.5 TÍNH TẢI TRỌNG THÙNG QUAY…………………….…………………....55
  3.6 TÍNH CON LĂN ĐỠ:……………………………..…………………………...56
  3.7  TÍNH CON LĂN CHẶN:……………..………………………………………57
  3.8 TÍNH GẦU TẢI NHẬP LIỆU:……………………..………………………….58
     3.8.1 Chọn các chi tiết cơ bản của gầu tải:…………...……………………….….58
     3.8.2 Xác định năng suất và công suất của gầu tải:…………………...………….59
  3.9 TÍNH XYCLON……..........................................................................................60
  3.10 THIẾT KẾ VÀ TÍNH TRỞ LỰC ĐƯỜNG ỐNG……..……………………..62
     3.10.1 Tính trở lực ma sat trên đường ống:………………………………………63
     3.10.2 Tính trở lực cục bộ………………………………………………………..65
    3.10.3 Tính trở lục cho hệ thống:…………………………………………..……..67
3.11 TÍNH CÔNG SUẤT VÀ CHỌN QUẠT……...…….……………..…….……..68
CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN……………………………………………………………70

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018