CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Sep 29, 2017

Tiếp cận dựa trên logic mờ cho bài toán xếp hạng tín dụng khách hàng


Xếp hạng tín dụng được đưa ra nhằm đánh giá khả năng tín dụng của bên phải thực hiện nghĩa vụ tài chính trong tương lai dựa trên những yếu tố hiện tại và quan điểm của người đánh giá. Theo quan điểm của Moody’s, xếp hạng tín dụng nhằm đánh giá các rủi ro tín dụng liên quan đến tài chính của một đối tượng trong tương lai.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018