BÀI GIẢNG - Hướng dẫn sử dụng MasterCAM


Bước 1: Cho đĩa cài đặt MasterCAM vào ổ CD, chế độ Autorun tự động kích hoạt tệp tin Setup (DemoShield Muti-CD Launch), hoặc chọn file nàytrong th-mục gốc của đĩa cài đặt MasterCAM để kích hoạt, sẽ xuất hiện giao diện cài đặt phần mềm như hình 1.1.

Nội dung chính:


1. Cài đặt MasterCAM và các modul ứng dụng
2. Khởi động MasterCAM
3. Tìm hiểu menu màn hình và cách chuyển đổi giữa các menu màn hình
4. Tìm hiểu các lệnh Save, File và Exit
1.1 Cài đặt MasterCAM X và các modul ứng dụng.

LINK DOWNLOAD


M_tả


No comments: