CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Oct 17, 2017

BÀI GIẢNG - Ăn mòn và bảo vệ vật liệu (TS. Nguyễn Văn Tư)


Chương 1 : Ăn mòn kim loại
Chương 2 : Bảo vệ chống ăn mòn kim loại
Chương 3 : Ăn mòn dưới ứng suất
Chương 4 : Ăn mòn trong môi trường khí quyển
Chương 5 : Ăn mòn trong môi trường đất
Chương 6 : Ăn mòn trong môi trường nước ngọt
Chương 7 : Ăn mòn trong môi trường nước biển
Chương 8 : Ăn mòn trong môi trường khí (ăn mòn khô)
Chương 9 : Ăn mòn và bảo vệ vật liệu phi kim loại


TÁC GIẢ:

PGS. TS. Nguyễn Văn Tư
Bộ môn : Vật liệu học và Nhiệt luyện
Đại học Bách khoa Hà nội
Ngày sinh: 19 tháng 1năm 1951
Nơi sinh: Phú c-ờng, Ba vì, Hà tây
Kỹ sư: 1975, ĐHBK Hà nội
Tiến sỹ: 1988, INPG Cộng Hoà Pháp, PGS: 1996
Đã xuất bản:
Vật liệu học, nxb KHKT, 1996
Xử lý bề mặt, nxb ĐHBK Hà nội, 1999
Ăn mòn và bảo vệ vật liệu, nxb KHKT, 2002.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018