BÀI TẬP LỚN - Thiết kế chiếu sáng


Phần một Thiết kế chiếu sáng phân xưởng
I. Xác định độ cao treo đèn
II. Xác định công  suất đèn:
III. Xác định lưới  phân bố đèn
IV. Kiểm tra độ rọi


Phần hai: Thiết  kế  chiếu sáng đường cấp C
1. Xác định  phương án bố trí đèn
2. Khoảng cách giữa hai đèn liên tiếp
3. Xác định công suất đèn
4. Kiểm tra độ tiện nghi
5. Kiểm tra độ rọi và độ chói của 1 điểm trên đường.

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: