CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Oct 21, 2017

GIÁO TRÌNH - Cơ học ứng dụng (TS. Vũ Quý Đạc)


Giáo trình Cơ học ứng dụng là đầu sách được viết nằm trong bộ giáo trình giảng dạy môn Cơhọc ứng dụng. Trên cơ sở nội dung của giáo trình Cơ học ứng dụng tập một và tập hai của nhóm tác giả GS Nguyễn Xuân Lạc và PGS Đỗ Như Lân - cán bộ giảng dạy Đại học Bách khoa Hà Nội, phát triển tiếp nội dung theo hướng khái quát những vấn đề lý thuyết cần chú ý của từng chương, minh họa bằng những bài giải sẵn và cho bài tập có đáp số để người học tự kiểm tra kiến thức, phù hợp với phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ.

Phần tóm tắt lý thuyết bài tập minh hoạ và bài tập cho đáp số. Sách dùng cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật không chuyên cơ khí và các trường đại học sư phạm kỹ thuật.


Lời giới thiệu

Học phần I: Cơ học vật rắn tuyệt đối .
Chương 1. Cân bằng của hệ lực phẳng
Chương 2. Cân bằng của hệ lực không gian
Chương 3. Động học
Chương 4. Cơ cấu phẳng
Chương 5. Động lực học

Học phần II: Cơ học vật rắn biến dạng.
Chương 6. Biểu đồ nội lực - đặc trưng hình học
Chương 7. Kéo nén đúng tâm.
Chương 8. Cắt và dập
Chương 9. Xoắn thuần tuý
Chương 10. Uốn thuần tuý.
Chương 11. Thanh chịu lực phức tạp .

Phần đáp số các bài tập

Tài liệu tham khảo.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018