GIÁO TRÌNH - Máy công cụ cắt gọt (Nguyễn Kinh Luân)


Máy công cụ là giáo trình do tập thể giáo viên khoa Lý thuyết trường Cao dẳng nghề Công nghiệp Hà nội biên soạn theo chương trình mục tiêu của Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội. Giáo trình dành cho đối tượng là học sinh trung cấp chuyên nghiệp ngành cơ khí. Tuy nhiên giáo trình cũng có thể dùng tham khảo cho các bậc học khác.


NỘI DUNG:

Chương 1. Đại cương về máy kim loại
Chương 2. Máy tiện
Chương 3. Máy khoan
Chương 4. Máy phay
Chương 5. Máy bào
Chương 6. Máy mài, máy xọc, máy chuốt
Chương 7. Thiết bị cơ khí hoá và tự động hoá.

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: