CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Oct 13, 2017

GIÁO TRÌNH - Mô hình hóa và phân tích kết cấu


Trong phần này giới thiệu các khái niệm cơ bản của kết cấu nói chung và kết cấu cầu nói riêng. Phương pháp mô hình hóa và phân tích kết cấu cũng được trình bày, đặc biệt là phương pháp mô hình hóa và phân tích phần tử hữu hạn.
1.1.1 Chức năng cơ bản của kết cấu
Chức năng cơ bản của mọi kết cấu là chịu tải trọng. Các tải trọng này rất đa dạng về cách thức tác dụng và nói chung phụ thuộc vào mục đích mà kết cấu được xây dựng. Trong cầu dàn thép, các thanh thép dàn chịu tải trọng gió, tải trọng do bản mặt cầu truyền qua, bản mặt cầu chịu tác động của hoạt tải, tải trọng người đi bộ và lớp phủ mặt cầu. Dàn lại được đỡ bởi nền móng làm cho hệ thống kết cấu được ổn định. Các kết cấu khác mang những tải trọng khác.

Kết cấu mặt đường chịu trực tiếp tải trọng xe cộ và truyền xuống nền đường một cách êm thuận, tường chắn lại làm nhiệm vụ chống trượt của nền. Cống làm nhiệm vụ thoát nước và giữ ổn định cho kết cấu bao quanh khỏi tác động của nước,.. Tuy các kết cấu có thể chịu các loại tải trọng phức tạp khác nhau, chúng đều phải chịu một loại tải trọng là trọng lượng bản thân của chúng.

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018