Hệ thống khử khí trong nhà máy nhiệt điện


Các khí hòa tan có trong nước gây ra nhiều vấn đề về ăn mòn. Oxy hòa tan trong nước sẽ gây rỗ bề mặt, khí cacbonic thường gây ăn mòn ở hệ thống ngưng tụ, đặc biệt tại đây khí cacbonic kết hợp với nước tạo thành axit cacbonic yêu, loại axit này sẽ ăn mòn sắt trong các đường ống. Khi quay lại nồi hơi chất này sẽ tạo kết tủa, tạo cặn bám nồi hơi và đường ống. Nước có chứa amoni, đặc biệt là oxy sẽ tấn công làm oxy hóa đồng và các hợp kim của đồng.

Kết quả của sự ăn mòn này dẫn đến sự đóng cặn trên bề mặt truyền nhiêt nồi hơi và làm giảm hiệu suất cũng như tốn nhiều năng lượng. Vì vậy, việc xử lý nước khử khí nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp cho cả hàm lượng oxy và mức độ oxit kim loại cho phép trong nước cấp là hết sức cần thiết

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

1. Hệ thống điều chỉnh mức nước bao hơi nhà máy nhiệt điện Phả Lại.
2. Hệ thống DCS trong nhà máy nhiệt điện.
3. Bài giảng nhà máy nhiệt điện - Thầy Nguyễn Huy Phương.

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: