CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Oct 13, 2017

Nghiên cứu ứng dụng chương trình Midas & Civil trong phân tích kết cấu và cầu


Phần I: Đặt vấn đề
Phần II: Nội dung của đề tài

Gồm có 4 chương

+ Chương I: Tổng quan về Midas-Civil
+ Chương II: Phương pháp phần tử hữu hạn và ứng dụng trong Midas-Civil
+ Chương III: Nghiên cứu chương trình Midas-Civil
+ Chương IV: Tính toán cầu bê tông dư ứng lực thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng

Phần III: Kết luận và kiến nghị.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018