Nguyên lý làm việc của van khí nén khởi động động cơ (Principle of Working of Main starting valve)


MỤC TIÊU:

- Hiểu và nắm được nguyên lý làm việc của van khí khởi động và,
- Vận dụng kiến thức vào việc kiểm tra và sửa chửa van khí khởi động.

NỘI DUNG:

- Giới thiệu tổng quát về van khí khởi động
- Cấu tạo của van khí khởi động
- Nguyên lý làm việc của van khí khởi động
- Những hư hỏng thường gặp
- Kiểm tra và khắc phục hư hỏng.


TỔNG QUAN:

- Van khí khởi động (Main starting valve) là 1 thiết bị, được lắp trên động cơ, dùng để điều khiển mở van khí nén có áp suất  từ 18 – 30 bars đưa đến bộ phân phối khí để khởi động động cơ.
- Điều khiển van khí khởi động bằng tín hiệu tự động trên máy tính vận hành thông qua van solenoid (Start solenoid valve), hoặc có thể điều khiển bằng cơ khí (bằng tay).

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: