CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Oct 26, 2017

ĐỒ ÁN - Thiết kế chiếu sáng nội thất hội trường C2


1. Khảo sát thực địa để lấy số liệu
2. Xác định số bộ đèn tối thiểu cần thiết.
3. Tính số bộ đèn cần đặt với  Eyc=200lux
4. Kiểm tra thiết kế với  Eyc=200lux
5. Số bộ đèn với Eyc=300lux
6. Kiểm tra thiết kế với Eyc=300lux

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018