CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Oct 5, 2017

SÁCH SCAN - Bài tập Hóa Lý cơ sở (Lâm Ngọc Thiềm Cb)


Phần A. Nhiệt động lực học

Chương 1: Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học và nhiệt hóa học
Chương 2: Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học và các thể nhiệt động
Chương 3: Cân bằng hóa học và cân bằng pha
Chương 4: Dung dịch chất không điện li
Chương 5: Dung dịch chất điện li
Chương 6: Nhiệt động lực học thống kê

Phần B. Động hóa học và xúc tác

Chương 7: Động học của các phản ứng đơn giản và phức tạp
Chương 8: Lý thuyết tốc độ phản ứng
Chương 9: Phản ứng quang hóa học và phản ứng dây chuyền
Chương 10: Xúc tác đồng thể và dị thể


Phần C. Điện hóa

Chương 11: Sự tải ion trong dung dịch
Chương 12: Pin điện và dung dịch
Chương 13: Sự điện phân và quá thể
Chương 14: Ăn mòn và bảo vệ kim loại

Phần D. Hóa keo và hấp thụ

Chương 15: Hiện tượng bề mặt và hấp thụ
Chương 16: Hệ keo và tính chất

Phần E. Hóa lượng tử cơ sở

Chương 17: Đại cương về cơ học lượng tử
Chương 18: Cấu tạo nguyên tử
Chương 19: Cấu tạo phân tử và liên kết hóa học.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018