CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Oct 12, 2017

SÁCH SCAN - Giáo trình Cung cấp điện (Trần Thị Hà)


Giáo trình Cung cấp điện trình bày những kiến thức về hệ thống điện làm nhiệm vụ truyền tải và phân phối điện năng cho một khu vực nhất định là các xí nghiệp công nghiệp, nguồn điện của hệ thống cung cấp điện này được lấy từ hệ thống điện quốc gia. Giáo trình gồm 9 chương: Những vấn đề chung về cung cấp điện, Tính toán phụ tải điện, Mạch điện xí nghiệp, Trạm biến áp, Tính toán điện, Tính chọn các phần tử hạ áp trong hệ thống cung cấp điện, Bảo vệ hệ thống cung cấp điện, Chiếu sáng công nghiệp, Nâng cao hệ số công suất trong xí nghiệp công nghiệp. Phần Phụ lục giúp học sinh tra cứu các thông số kỹ thuật cần thiết.


1. Những vấn đề chung về cung cấp điện
2. Tính toán phụ tải điện
3. Mạng điện xí nghiệp
4. Trạm biến áp
5. Tính toán điện
6. Tính chọn lọc các phần tử hạ áp
7. Bảo vệ hệ thống cung cấp điện
8. Chiếu sáng công nghiệp
9. Nâng cao hệ số công xuất trong xí nghiệp công nghiệp.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018