CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Oct 21, 2017

SÁCH SCAN - Giáo trình thuế (Nguyễn Xuân Quảng)


Thuế gắn liền với sự tồn tại, phát triển của Nhà nước và là một công cụ quan trọng mà bất kỳ quốc gia nào cũng sử dụng để thực thi chức năng, nhiệm vụ của mìn. Tuỳ thuộc vào bản chất của Nhà nước và cách thức Nhà nước sử dụng, các nhà kinh tế có nhiều quan điểm về thuế khác nhau.

Phần I - Những vấn đề lý luận chung về thuế
Chương I. Lịch sử ra đời và vai trò của thuế đối với nền kinh tế, xã hội
Chương II. Những lý luận chung về thuế


Phần II - Các luật thuế hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam
Chương III. Thuế giá trị gia tăng
Chương IV. Thuế tiêu thụ đặc biệt
Chương V. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Chương VI. Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Chương VII. Thuế thu trên tài sản
Chương VIII. Thuế thu nhập doanh nghiệp
Chương IX. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
Chương X. Phí và lệ phí

Phần III - Quản trị thuế
Chương XI. Lập kế hoạch thuế
Chương XII. Kế toán và thống kê thuế
Chương XIII. Thanh tra thuế Nhà nước

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018