CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Oct 11, 2017

SÁCH SCAN - Một số phần mềm tính toán thiết kế công trình cấp thoát nước và bảo vệ nguồn nước (Trần Đức Hạ)


Với mục đích giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các phần mềm cơ bản có tính phù hợp cao để giải các bài toán kỹ thuật trong lĩnh vực cấp thoát nước đô thị và bảo vệ nguồn nước cho đông đảo bạn dọc cũng như cho các sinh viên đại học, học viên cao học khi làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, luận văn thạc sỹ,… Bộ môn Cấp thoát nước, trường Đại học Xây dựng tổ chức biên soạn cuốn sách ” Một số phần mềm tính toán thiết kế công trinh cấp thoát nước và bảo vệ nguồn nước ”.

Mục đích của cuốn sách biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường, tài liệu tham khảo cho cán bộ kĩ thuật làm việc trong lĩnh vực công nghệ xử lý nước và môi trường nước.


II.MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐÂU
PHẦN MỀM HWASE
GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM HWASE
HƯỚNG DẪN SỬ ĐỤNG PHẦN MỀM HWASE ĐỂ TÍNH TOÁN THIẾT KÉ THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ
1.2.1. Giao diện chương trình và tổ chức các công cụ
1.2.2. Các công cụ tính toán thiết kế mạng lưới thoát nước
Công cụ tra thuỷ lực đường ổng
Công cụ kiểm tra các tuyển cống cữ
Công cụ tính toán thuỳ lực mạng lưới thoát nước sinh hoạt
Công cụ tính toán thuỳ lực mạng lưới thoát nước mưa
Cách tính thuỷ lực tuyến cống thoát nước mưa bàng Hwase
Công cụ vẽ trắc dọc tuyển cống thoát nước
1.2.3.  Công cụ tính toán xử lý nước thải cần thiết
1.2.4. Một số tiện ích
1.3. MỘT SỐ VÍ DỤ TÍNH TOÁN BẰNG PHÂN MÊM HWASE
Ví dụ 1 (Kiểm tra thuỷ lực cống cũ)
Ví dụ 2 (Tính thuỳ lực và vẽ trắc dọc cống thoát nước thải)
Vi dụ 3 (Tính thuỳ lực và vẽ trắc dọc cống thoát nước mưa)
Ví dụ 4 (Tỉnh toán mức độ xử lý nước thải cần thiết)
PHẦN MỀM ENPANET
GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM ENPANET
HƯỚNG DẪN SỬ ĐỤNG PHẦN MỀM ENPANET ĐỂ TÍNH TOÁN THIẾT KÉ THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ
2.2.1. Cài đặt EPANET
2.2.2. Mặc định ban đầu
Định dạng kích cỡ cho bản đồ
Làm việc với bản đồ
Mặc định các thông số cơ bản
2.2.3. Các thành phần cơ bản của mạng lưới
Các mối nổi
Bể chứa
Đài nước
Đoạn ống
Máy bom
2.2.4. Lập bản đồ mạng lưới đường ổng
Thanh công cụ các biểu tượng vẽ mạng lưới
Lập mô hình mạng lưới cấp nước
2.2.5. Phân tích mạng lưới và kết quả chạy thuỷ lực
Phân tích mạng lưới
Kết quả chạy thuỷ lực
2.3. VÍ DỤ TÍNH TOÁN
PHẦN MỀM QUAL2E
GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM QUAL2E
HƯỚNG DẪN SỬ ĐỤNG PHẦN MỀM QUAL2E ĐỂ TÍNH TOÁN THIẾT KÉ THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ
3.3.1. Cài đặt phần mềm QUAL2E vào máy
3.3.2.  Làm việc với một đề án
Mở fíle mới
Thiết lập các thông số tinh toán
Thượng lưu
Tạo điểm nguồn
Tạo Last
3.4. VÍ DỤ TÍNH TOÁN
3.4.1. Sổ liệu đầu vào
3.4.2. Kết quả
3.4.3. Kết quà tính toán thuỷ lực
3.4.4. Ká quả chất lượng nưóc tại các điểm trên dòng sông
3.4.5. Mô phông bằng biểu đổ.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018