SÁCH SCAN - Robot và hệ thống công nghệ robot hoá (PGS.TS. Tạ Duy Liêm)


Cuốn giáo trình Máy Móc Và Thiết Bị Công Nghệ Cao Trong Sản Xuất Cơ Khí được biên soạn theo đề cương trong chương trình khung của bậc đào tạo cao học Khoa Cơ khí Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Sách nhằm phục vụ cho học viên học tập, tham khảo trong quá trình nghe thuyết trình các chuyên đề hoặc chuẩn bị đề cương làm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ. Bởi vậy những kiến thức trong cuốn sách này không còn mang tính giáo khoa kinh điển mà thiên về nội dung cập nhật ở trình độ kỹ thuật và công nghệ đương thời. Bộ sách dự định gồm 2 tập. Trong Tập 1 này chủ yếu nói về một phương tiện kỹ thuật và công nghệ tuy đã khá phổ biến nhưng chưa được giảng dạy hệ thống trong nhà trường, đó là robot công nghiệp và hệ thống máy tự động linh hoạt robot hóa. Những vấn đề nền móng sẽ được đề cập để bạn đọc có thể tiếp cận từ kiến thức cơ bản nhất đến khả năng tự nghiên cứu thêm về robot các thế hệ mới.


Chương 1: Những quan niệm và phương thức tổ chức sản xuất tự động hoá hiện đại
Chương 2: Hệ thống máy tự động linh hoạt robot hoá
Chương 3: Nhập môn robot công nghiệp
Chương 4: Các phép biến đổi đồng nhất
Chương 5: Phương trình động học của robot
Chương 6: Giải phương trình động học robot hay là phương trình động học ngược
Chương 7: Thiết kế quỹ đạo robot
Chương 8: Động lực học robot.

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: