SÁCH SCAN - Thiết kế chiếu sáng nghệ thuật các công trình công cộng & không gian đô thị (GS.TS. .Nguyễn Đức Thiềm)


Tài liệu gồm 3 phần: Phần 1: Hiệu quả chiếu sáng và chất lượng kiến trúc; Phần 2: Khái niệm, cơ sở của hướng dẫn thiết kế chiếu sáng nghệ thuật các công trình công cộng và không gian đô thị; Phần 3: Kết luận chung và một số kiến nghị. Sách làm tài liệu tham khảo cho sinh viên kiến trúc và các độc giả quan tâm đến nghệ thuật kiến trúc.

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: