SÁCH SCAN - Thực hành sửa chữa tivi màu (Nguyễn Văn Huy)


Đế đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập cùa học sinh học nghe sửa chưa Điện tử, chúng tôi tổ chức hiên soạn cuốn “Thực hành sửa chữa Tivi màu”.

Trong chương trình đào tạo nghể, học sinh đã được trang bị lý thuyết cơ sở, cuốn sách này chỉ nhắc lại lý thuyết nghé và di sâu vào phương pháp sừa chữa giúp bạn các bước cơ bản dể sừa chữa một máy thu hình màu và như một người thợ dựng máy.

Chương trình Thực hành sửa chữa Tivi trong giảng dạy đào tạo cóng nhân kĩ thuật với thời gian 18 tháng của trường Trung học chuyên nghiệp Hà Nội gổm :


Phần 1 : Thực hành sửa chữa Tivi đen trắng
Phần 2 : Thực hành sửa chữa Tivi màu.

Cuốn sách này chì trình bày phần 2.

Trong quá trình thực tập sửa chữa học viên chỉ dược thực hành trên các tivi mang tính chất cơ bản vể mạch điện và cấu trúc như JVC140 -JVC1480 – JVC1490 — Samsung 3312 – Daewoo…

Đê giúp học sinh trong quá trình học tâp và sau này khai thác, sừa chữa đước các ti vi dời mới như các loại ti vi màn hình phẳng chúng tôi có phân tích kèm theo một số sơ đồ của các hãng Sony – Panasonic -Tivi Trung Quốc.

Hy vọng đây là cuốn sách bổ ích cho học sinh các trường nghề. Mậc dù có nhiéu cô’ gắng song không tránh khỏi những sai sót, mong bạn đọc thông cảm và cho những ý kiến đóng góp. Thư góp ý xin gửi về Còng ty Cổ phán Sách Đại học – Dạy nghé, 25 Hàn Thuyên Hà Nội.

1.1. TỔNG QUAN VỂ TRUYỀN hình màu

1.1.1. Một số khái niệm về ánh sáng và màu sác

Ánh sáng cũng là sóng điện từ, dài tẩn cùa sóng ánh sáng từ 3,8.10!4Hz tới 7,8.10I4Hz tương ứng với bước sóng từ 780 nm tới 380 nm (một na nó mét bằng 10 m) trong dài tần cùa sóng ánh sáng mãt người cảm nhận được. Trong tự nhiên có nguồn sáng sơ cấp và nguồn sáng thứ cấp.

Nguồn sáng sơ cấp là những nguồn sáng tự nó phát ra ánh sáng như mặt tròi, dèn, lò nung, bếp đang đun.

Nguồn sáng thứ cấp là những vật thổ ngoài thiên nhiên nhận năng lượng từ nguốn sáng sơ cấp rồi phàn xạ lại một phần cùa dải sóng với mức độ khác nhau. Mạt trời phát ra ánh sáng trắng, nó là tổ hợp cùa các ánh sáng màu khác nhau. Nếu cho tia sáng trắng qua lãng kính, do các ánh sáng màu có bước sóng khác nhau sẽ khúc xạ theo các góc khác nhau tạo thành các màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím.

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: