SÁCH SCAN - Từ điển lịch sử chế độ chính trị Trung Quốc (Chu Phát Tăng Cb)


Bộ Từ điển lịch sử chế độ chính trị Trung Quốc được dịch ra đây là sách công cụ rất cần cho những ai muốn tìm hiểu chế độ chính trị trước đây của nước ta, vì chế độ chính trị của Trung Quốc và của Việt Nam có liên quan chặt chẽ với nhau, điều này ai cũng biết rõ.
Cuốn từ điển này đề cập đến gần đủ các khía cạnh của tổ chức xã hội Trung Quốc, từ thời tiên Tần cho đến chiến tranh Nha Phiến 1842.
Để bạn đọc hiểu rõ các thuật ngữ, các khái niệm, cũng như các tên đất, tên người.... được dùng trong các mục từ, tác giả đã cố gắng chú thích khá nhiều.


Ngoài ra, để giúp bạn đọc tra cứu nhanh các mục từ trong sách và một số thuật ngữ khác, tác giả làm thêm phần Sách dẫn, trong đó các mục từ và thuật ngữ được sắp xếp theo thứ tự ABC.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: