CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Oct 9, 2017

SLIDE BÀI GIẢNG - Truyền động điện (Huỳnh Vũ Quốc Khánh)


Khởi động động cơ DC kích từ độc lập

- Để hạn chế Mkđ và Ikđ vượt quá trị số mong muốn cần phải làm mềm hóa đặc tính cơ bằng cách khởi động qua các cấp điện rở phụ thêm vào mạch phần ứng
 Dòng điện khởi động phải khống chế không được lớn hơn khả năng chịu dòng của chổi than (thường là 2,5Iđm đến 3Iđm )
- Moment khởi động phải khống chế không được lớn hơn khả năng chịu đựng của tải (thường là 3Mđm ).

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018