TÀI LIỆU - Hướng dẫn kiểm tra lỗi tủ lạnh Hitachi model A6200 & SF6800


Kiểm tra lỗi tủ lạnh A6200
+ Board mạch lưu được 4 lỗi gần nhất trong bộ nhớ
– Mở ngăn kéo đựng đá
– Nhấn Ice Maker trong 10 giây
– Nhấn Ice Maker để hiện thị lần lượt các lỗi (nếu có).
– Đèn  Service  sẽ  nhấp  nháy.  Dựa  vào  số  lần  nhấp  nháy  để  xác
định lỗi

+ Cách xóa lỗi
– Mở cửa ngăn lạnh
– Nhấn nút Quick Cooling trong 7 giây
– Chuông kêu khi lỗi đã được xóa, đóng cửa ngăn lạnh lại.

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: