BÀI GIẢNG - Tin học ứng dụng trong kỹ thuật địa chất & dầu khí (Ths. Đỗ Quang Khánh)


Với các thông số đầu vào: chiều sâu thiết kế, áp suất vỉa, áp suất vỡ vỉa của cột địa tầng và đường kính ngoài ống chống khai thác Kết quả: chương trình tính số cấp ống chống, chiều sâu đặt chân đế, đường kính ngoài ống chống, choòng và tỉ trọng dung dịch để khoan các cấp ống chống tương ứng, mác thép và chiều sâu tương ứng sử dụng cho từng cấp ống chống.


NỘI DUNG:

MATLAB CĂN BẢN.

- Tổng quan về MATLAB
- Các phép toán, biểu thức và hàm cơ bản
- Lập trình trong MATLAB
- Đồ họa cơ bản
- Cấu trúc chương trình

CÁC VẤN ĐỀ NÂNG CAO TRONG MATLAB.

- Symbolic trong MATLAB
- Ma trận và đại số tuyến tính
- Hàm số và phương trình
- Đồ họa nâng cao
- Vấn đề tạo giao diện

BÀI TẬP.

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: