GIÁO TRÌNH - Công nghệ sửa chữa đầu máy Diezel (PGS.TS. Đỗ Đức Tuấn)


Phần thứ nhất Lý thuyết chung về  công nghệ phục hồi và sửa chữa chi tiết

Chương I Hao mòn và hư hỏng của các chi tiết trên đầu máy
Chương II Các phương pháp rửa và làm sạch chi tiết
Chương III Các phương pháp kiểm tra trạng thái chi tiết
Chương IV Các phương pháp phục hồi và sửa chữa chi tiết
Chương V Một số chỉ dẫn công nghệ và giải thể, sửa chữa, lắp ráp và thử nghiệm


Phần thứ hai Sửa chữa một số chi tiết cơ bản trên đầu máy diezel

Chương VI Sửa chữa một số chi tiết cơ bản của động cơ diezel
Chương VII Sửa chữa giá xe và bộ phận chạy của đầu máy
Shương VIII Sửa chữa một số thiết bị phụ của đầu máy.

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: