GIÁO TRÌNH - Môn Học Thiết kế nhanh (KTS. Phan Hữu Bách)


Giáo trình thiết kế nhanh cung cấp kiến thức cơ bản về thiết kế cho sinh viên các ngành kiến trúc, nhằm đáp ứng tốt việc thực hiện các đồ án thiết kế nhanh cũng như các đồ án môn học.

Tài liệu cho bạn những kiến thức cơ bản và một số kỹ năng cần thiết trong thiết kế và cách làm thế nào để cho ra một bản thiết kế trong thời gian ngắn nhưng chất lượng thì khỏi chê.

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: