CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Nov 19, 2017

GIÁO TRÌNH - Vi điều khiển AVR (VKF Group)


AVR là họ vi điều khiển 8 bit theo công nghệ mới, với những tính năng rất mạnh được tích hợp trong chip của hãng Atmel theo công nghệ RISC, nó mạnh ngang hàng với các họ vi điều khiển 8 bit khác như PIC, Pisoc. Do ra đời muộn hơn nên họ vi điều khiển AVR có nhiều tính năng mới đáp ứng tối đa nhu cầu của người sử dụng, so với họ 8051 89xx sẽ có độ ổn định, khả năng tích hợp, sự mềm dẻo trong việc lập trình và rất tiện lợi.


Bài 1: Điều khiển IO (vào ra) led đơn  4

1. Kíến trúc về vi điều khiển  4
2. Giới thiệu vi điều khiển Atmega16L  4
2.1. Mô tả các chân:  4
3. Phần mềm lập trình codevision (Hitech):  6
3.1. Mô tả phần cứng trên KIT AVR 03:  6
3.2. Lập trình:  7

Bài 2. Điều khiển với led 7 đoạn  18

1. Yêu cầu  18
2. Mổ tả
3. Thực hành  18

Bài 3. Điều khiển IO với LCD

1. Yêu cầu  23
2. Lý thuyết
3. Mô tả
4. Thực hành  24

Bài 4. ADC với LM35

1. Yêu cầu  27
2.  Lý thuyết
3. Mô tả
4. Thực hành  28

Bài 5.Giao tiếp I2C với DS1307

1. Yêu cầu  32
2. Mô tả
3. Thực hành  32

Bài 6.Truyền thông RS-232 với Visual Basic

1. Yêu cầu  38
2. Mô tả
3. Thực hành  40
4. Visual Basic  42

Bài 7. Đo lường sử dụng máy tính  54

1. Yêu cầu  54
2. Mô tả
3. Thực hành  54

Bài 8. Điều khiển Step motor  59

1. Yêu cầu  59
2. Lý thuyết
2.1. Giới thiệu động cơ bước  59
2.2. Hệ thống điều khiển động cơ bước  59
3. Nguyên lý điều khiển động cơ đơn cực  61
4. Mạch điều khiển động cơ bước  62

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018