LUẬN VĂN - Kiến trúc xanh


“Kiến trúc xanh” là sự thể hiện cụ thể của chiến lược phát triển bền vững trong lĩnh vực kiến trúc toàn cầu hoá hiện nay. Thực tế thế giới cho thấy xây dựng mô hình “kiến trúc xanh” là xu hướng tất yếu để tiết kiệm năng lượng và giữ gìn môi trường theo tiêu chí phát triển bền vững. Không chỉ nghiên cứu về mặt kỹ thuật (như nguồn năng lượng, chất thải, sử dụng nước, sử dụng đất, ảnh hưởng đối với sinh thái khu vực và chất lượng không khí trong phòng...) “kiến trúc xanh” còn nghiên cứu đồng thời công năng và ý nghĩa mỹ học của kiến trúc.


Chương 1. Khái niệm và thực hành kiến trúc xanh
1.1 Kiến trúc xanh
1.1.1 Khái niệm.
1.1.2 Mục đích phát triển kiến trúc xanh
1.1.3 Nội dung cơ bản của kiến trúc xanh
1.1.4. Quan niệm đúng về kiến trúc xanh
1.2 Sự phát triển kiến trúc xanh ở các nước châu Á và thế giới
1.2.1 Sự phát triển kiến trúc xanh tại các nước Châu Á
1.2.2.  Sự phát triển kiến trúc xanh trên thế giới
1.2.2.1 Châu Mỹ
1.2.2.2 Châu Âu
1.2.2.3 Châu Úc
1.3. Sự phát triển kiến trúc xanh ở Trung Quốc.
1.3.1 Quá trình phát triển kiến trúc xanh tại Trung Quốc
1.3.2. Một số công trình nhà ở kiến trúc xanh tiêu biểu ở Trung Quốc
1.3.3. Một số công trình thiết kế kiến trúc năng lượng thấp.
1.4. Các công trình nổi tiếng thế giới
Chương 2: Kiến trúc xanh cho nhà ở Việt Nam giải pháp nghiên cứu từ kinh nghiệm Trung Quốc.
2.1 Nhà ở truyền thống Việt Nam từ góc nhìn Kiến trúc xanh
2.1.1 Khái quát về kiến trúc nhà ở truyền thống Việt Nam
2.1.2 Tổng hợp, đánh giá kiến trúc xanh ở Việt Nam
2.2 Nhà ở căn hộ từ góc nhìn kiến trúc xanh
2.2.1 Một số đánh giá thực tế về nhà ở Việt Nam hiện tại từ góc nhìn kiến trúc xanh
2.2.2 Phân tích, đánh giá về vấn đề sử dụng năng lượng, vật liệu, điều kiện môi trường, tiện nghi trong, ngoài nhà
2.2.2. Nguyên nhân gây tổn thất năng lượng cho công trình đang vận hành tại Việt Nam
2.2.3. Kiến trúc xanh và những vấn tồn tại của Việt Nam
Chương 3: Tính toán hiệu quả kinh tế của kiến trúc xanh qua sử sụng vật liệu
3.1 Các vấn đề chung
3.1.1. Tính năng các vật liệu thông thường: Bê tông
3.1.2 Kim loại- Thép
3.1.3 Gỗ
3.1.4 Kính
3.1.5 Tre
3.1.6 Tấm lợp
3.2. Sử dụng vật liệu trong thiết kế bao che
3.3 Giải pháp sử dụng vật liệu cho cửa, mái
3.3.1 Chọn hướng mở cửa sổ
3.3.2 Hạn chế môi trường truyền dẫn nhiệt qua cửa sổ
3.3.3  Truyền  nhiệt đối lưu gió qua cửa sổ
3.3.4  Truyền  nhiệt bức xạ
Chương 4. Những giải pháp kiến trúc xanh Trung Quốc có thể áp dụng tại Việt Nam
4.1 Đánh giá những đặc điểm tương đồng về địa lý, khí hậu, môi trường của Việt Nam và Trung Quốc
4.2 Những giải pháp kiến trúc, công nghệ xanh cho nhà ở Việt Nam có khả năng tiếp cận từ kinh nghiệm Trung Quốc
4.2.1 Quy hoạch, hình dạng và hướng nhà.
4.2.2 Tổ chức không gian trong nhà và môi trường nội thất.
4.2.2 Thiết kế che nắng cho nhà ở
4.2.3 Môi trường ngoài nhà.
4.3. Thiết kế sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và phi truyền thống trong nhà ở
4.3.1 Hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời
4.3.2 Hệ thống cung cấp khí đốt từ chất thải sinh học (biogas)

Chương 5: Giải pháp giảm trừ ô nhiễm môi trường
5.1. Giảm trừ rác thải trong sinh hoạt, vận hành, sử dụng công trình
5.1.1 Hệ thống thu gom rác thải
5.1.1.1. Hệ thống thu gom rác trong nhà cao tầng
5.1.1.2. Hệ thống thu gom rác trong khu đô thị
5.1.1.3. Hệ thống thu gom rác trong nhà ở gia đình
 5.2 Giảm trừ ô nhiễm bằng giải pháp thiết kế hệ thống thoát nước thải
5.2.1. Nguyên tắc thiết kế
5.2.2. Giải pháp
5.2.2.1. Hệ thống vệ sinh chi phí thấp, phân tán
5.2.2.2. Thiết kế, sử dụng bể tự hoại tại các nước trên thế giới
5.2.3. Thiết kế, sử dụng bể tự hoại thực tế ở Việt Nam
5.2.3. Thiết kế, sử dụng bể tự hoại thực tế ở Việt Nam
5.2.4 Bãi lọc ngầm
5.2.5 Hồ sinh học
5.2.6 Giải pháp thu gom, vận chuyển nước thải phân tán
5.2.7 Tái sử dụng nước thải và phân trong nông nghiệp
5.3  Giảm trừ ô nhiễm bằng giải pháp tạo hình kiến trúc và trang trí nội thất đơn giản
5.3.1 Yêu cầu chung
5.3.2 Giải pháp đối với nhà ở thấp tầng
5.3.2.1. Nhà ở nông thôn
5.3.2.2. Nhà ở chia lô đô thị
5.3.2.3. Nhà ở biệt thự
  5.3.3 Giải pháp đối với nhà ở cao tầng
 5.3.3.1. Bố cục tổng mặt bằng
5.3.3.2.  Các dạng tổ chức mặt bằng, hình khối chung
5.3.3.3. Tổ chức các bộ phận chức năng trên mặt bằng
5.3.3.4. Giải pháp tạo hình mặt đứng
5.3.3.5.  Thiết kế không gian căn hộ.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: