CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Nov 24, 2017

Nghiên cứu tách fibroin tuyến tơ chế tạo màng polymer sinh học


Đề tài này đã nghiên cứu phương pháp tách fibroin khỏi màng bao tuyến tơ bằng enzym papain và axit citric, hòa tan fibroin theo phương pháp kết hợp enzym-kiềm; tạo màng theo phương pháp đổ khuôn và nghiên cứu tính chất của màng Fibroin. Kết quả đã chọn phương pháp xử lý màng bao tuyến tơ bằng dung dịch citric 5%, hòa tan fibroin bằng enzym trypsin trong dung dịch NH4OH. Màng fibroin tạo thành đạt các tính chất về độbền cơ lý cao (ứng suất: 71.435 N/mm2), độ truyền suốt (87.56 đến 93.54 %), khả năng thẩm thấu tốt, giữ được các tính chất khi vô khuẩn nên có khả năng ứng dụng cao.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018