SÁCH SCAN - Giáo trình Cad/Cam (TS. Phan Hữu Phúc)


CADCAM là công nghệ dựa trên cơ sở máy tính số, nội dung rộng và là nền tảng của các nhà máy tự động có sự tích hợp với máy tính trong tương lai. Cuốn sách này chỉ là một phần nhỏ, nhưng rất quan trọng của công nghệ CADCAM.

Nội dung cuốn sách này dựa trên cơ sở cuốn "Điều khiển số và CAM”, và tập 1 cuốn "CAD/CAM". do tác giả khởi thảo từ năm 2000. Sau khi phát hành tập 1 cuốn “CAD/CAM”, chúng tôi nhận được một số ý kiến rất đáng trân trọng của bạn đọc, đồng thời cũng tự nhận ra một số bất cập như nội dung cuốn sách còn khá nặng nề, phần phụ lục về bài tập AutoCAD chiếm tỷ trọng hơi nhiều, lại thiết kế trên một phiên bản cụ thể của AutoCAD là chưa hợp lý, vì AutoCAD thường xuyên được nâng cấp.


Nội dung cuốn sách gồm 6 chương
Chương 1: Điều khiển số truyền thống
Chương 2: Lập trình vật làm cho máy NC
Chương 3: Điều khiển bằng máy tính trong NC
Chương 4: Công nghệ Rôbôt
Chương 5: Công nghệ nhóm
Chương 6: Lập quy trình công nghệ có máy tính trợ giúp.

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: