SÁCH SCAN - Giáo trình Kỹ thuật vi xử lý Tập 2 (TS. Hồ Khánh Lâm)


Ngày nay, bộ vi xử lý được sử dụng rộng rãi không chỉ trong lĩnh vực máy tính điện tử mà còn trong rất nhiều hệ thống điều khiển khác.Với sự phát triển của công nghệ mạch tích hợp một bộ vi xử lý có thể được chế tạotừ một hoặc vài vi mạch tích hợp cỡ lớn,chứa hàng ngàn hoặc hàng triệu transistor. Dưới sự điều khiển của các chương trình chứa trong bộ nhớ, bộ vi xử lý thực hiện các phép tính số học, logic, các phép toán khác và kết nối, trao đổi dữ liệu với các thiết bị bên ngoài thông qua các cổng vào/ra. Do vậy, vấn đề đặt ra là phải hiểu về kỹ thuật vi xử lý và lập trình cho vi xử lý như thế nào để tự động điều khiển mang lại hiệu quả cao.
Để đáp ứng yêu cầu trên, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phối hợp với Nhà xuất bản Bưu điện xuất bản cuốnsách “Giáo trình Kỹ thuật Vi xử lý” do TS. Hồ Khánh Lâm chủ biên.


Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của đất nước ta coi đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ kỹ sư hệ thống công nghệ điện tử - viễn thông - tin học là một yêu cầu cấp bách đối với công tác nghiên cứu và giáo dục đào tạo ở hệ cao đẳng và đại học. Do vậy, hiểu biết “Kỹ thuật vi xử lý” trở thành nhu cầu không thể thiếu của các kỹ thuật viên, cán bộ, chuyên gia trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông - Tin học.
Nội dung của giáo trình đề cập những khái niệm cơ bản về vi xử lý, về công nghệ của một số vi xử lý thông dụng từ 8 – bit đến 64 bit, từ kiến thức tập lệnh phức tạp (CISC) đến kiến trúc tập lệnh giảm thiểu (RISC), được các nhà sản xuất hàng đầu thế giới như Intel, Zilog, Motorola, HP, IBM, Sun,… tạo ra; diễn giải các tập lệnh của các vi xử lý thông qua lập trình hợp ngữ, các nguyên tắc phối ghép và trao đổi thông tin giữa vi xử lý với thế giới vật lý bên ngoài; trình bày các thiết bị nhớ bằng vật liệu bán dẫn, vật liệu từ, quang học…

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: