CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Nov 22, 2017

SÁCH SCAN - Kỹ thuật chiếu sáng (Lê Văn Doanh Bd)


Theo suốt chiều dài lịch sử phát triển kỹ thuật, ngành Kỹ thuật Chiếu sáng tiến những bước chậm chạp với nguồn sáng đơn sơ ban đầu bằng bó đuốc, ngọn nến, đèn dầu và nhanh chóng chuyển qua kỷ nguyên phát triển rực rỡ của thời kỳ ánh sáng điện.
Nếu trước đây chiếu sáng chỉ nhằm “đẩy lùi bóng tối”, thì giờ đây với sự phát triển vượt bậc của cách mạng khoa học kỹ thuật, đời sống vật chất và tinh thần của con người được cải thiện đang kể, mục đích và yêu cầu của Kỹ thuật chiếu sáng có sự thay đổi quan trọng. Chức năng chiếu sáng ngoài việc phải đảm bảo điều kiện tiện nghi lao động, tiện nghi sinh hoạt của con người, nâng cao giá trị thẩm mỹ cho các công trình kiến trúc, cho các hoạt động văn hoá nghệ thuật còn phải tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Theo đà phát triển của sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nuớc, các đô thị, khu công nghiệp, các xa lộ, các công trình văn hoá thể thao đang phát triển nhanh chóng. Trên quy mô toàn quốc 64 tỉnh thành, các huyện, xã và trên 85% hộ dân cư đã có lưới điện quốc gia. Việc chiếu sáng các công trình này không chỉ là mối quan tâm của các công ty chiếu sáng đô thị, các nhà thiết kế chiếu sáng kiến trúc mà còn là mối quan tâm chung của toàn xã hội.
Việc đầu tư xây dựng các nhà máy điện không theo kịp tốc độ phát triển kinh tế, tình trạng thiếu điện còn diễn biến lâu dài cho nên việc sử dụng điện năng hiệu quả và tiết kiệm phải là quốc sách hàng đầu. Kỹ thuật chiếu sáng đã chuyển từ chiếu sáng tiện nghi trong đó chú trọng tiện nghi nhìn sang chiếu sang tiện ích mà nội dung cơ bản là vừa đảm bảo tiện nghi nhìn, thoả mãn điều kiện lao động tốt nhất nhưng triệt để tiết kiệm điện.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018