SÁCH SCAN - Kỹ thuật keo dán (Nguyễn Quốc Tín & Phạm Lê Dũng)


Khi phân tử keo tiếp xúc với bề mặt rắn có năng lượng bề mặt cao như kim loại, thuỷ tinh thì cấu trúc sẽ bị thay đổi nhiều nhất. Do trên bề mặt rắn thường xuất hiện các cấu trúc khuyết tật hay vị trí phân bố của ion Điều này sẽ tạo nên các mầm kết tinh hoặc là các trung tâm hoạt động mà tại đó xảy ra sự hấp phụ polymer làm tăng quá trình kết tinh. Mặt khác, kim loại hay thuỷ tinh đều không thể liên kết vĩnh cửu nếu như không thêm vào lớp vật liệu lót có khả năng bám dính tốt với cả bề mặt lẫn keo dán.
Tài liệu dưới hình thức phổ biến khoa học đề cập đến những kiến thức cơ bản nhất về các loại keo và ứng dụng của chúng.


NỘI DUNG:

Chương 1: Những hiểu biết cơ bản về keo dán
Chương 2: Keo thiên nhiên
Chương 3: Keo dán tổng hợp
Chương 4: Keo vô cơ
Chương 5: Kỹ thuật sử dụng keo dán
Chương 6. Những sản phẩm từ keo

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: