SÁCH SCAN - Làm giàu bằng kinh tế trang trại (TS. Trần Kiên & Phúc Kỳ)


Phần 1 Cuốn sách mang tính gợi nhớ cho các đơn vị tổ chức, cá nhân về mô hình làm kinh tế có hiệu quả cao, càng được phát huy và nhân rộng. Đây cũng là cuốn sách dùng cho việc nghiên cứu, tham khảo đối với những chuyên gia kinh tế, các chủ trang trại, các bạn trẻ thanh niên nông thôn.
Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Làm giàu bằng kinh tế trang trại" phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm tạo ra sự giàu có ở tỉnh Vĩnh Phúc, những tấm gương làm giàu từ kinh tế trang trại. Mời các bạn cùng tham khảo.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: