SLIDE BÀI GIẢNG - Cơ sở đo lường điện tử (Ths. Trần Thục Linh)


Đo lường là khoa học về các phép đo, các phương pháp và các công cụ để đảm bảo các phương pháp đo đạt được độ chính xác mong muốn Đo lường điện tử: là đo lường mà trong đó đại lượng cần đo được chuyển đổi sang dạng tín hiệu điện mang thông tin đo và tín hiệu...

Sách tham khảo.

1. Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử, Vũ Quý Điềm, nhà xuất bản KHKT, 2001 2. Đo lường điện-vô tuyến điện, Vũ Như Giao và Bùi Văn Sáng, Học viện kỹ thuật quân sự, 1996
3. Electronic Test Instruments, Bob Witte, 2002
4. Radio Electronic Measurements, G.Mirsky, Mir Publishers, Moscow, 1978


NỘI DUNG CHƯƠNG:

1. Giới thiệu chung về đo lường điện tử
CHƯƠNG 2. Đánh giá sai số đo lường
CHƯƠNG 3. Các cơ cấu chỉ thị trong máy đo
CHƯƠNG 4. Máy hiện sóng
CHƯƠNG 5. Đo tần số, khoảng thời gian và độ di pha
CHƯƠNG 6. Đo dòng điện và điện áp
CHƯƠNG 7. Đo công suất
CHƯƠNG 8. Phân tích phổ
CHƯƠNG 9. Đo các tham số của mạch điện.

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: