CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Nov 21, 2017

SLIDE BÀI GIẢNG - Thiết kế Hệ thống cơ điện tử (Ths. Nguyễn Minh Tuấn)


Mục tiêu của  môn học:

Môn học giới thiệu các thành phần cơ bản hình thành nên hệ thống Cơ điện tử, phương pháp thiết kế hệ thống cơ điện tử đối tượng cụ thể, những ứng dụng cụ thể của các hệ thống và sản phẩm cơ điện tử.
Các hiểu biết, các kỹ năng cần đạt  được sau khi học môn học
Kiến thức: Nắm vững các thuật ngữ, khái niệm, nguyên lý, các yếu tố hình thành hệ thống Cơ điện tử. Tiệm cận một phương pháp thiết kế  “phương pháp thiết kế hệ thống cơ điện tử”.
Kỹ năng nhận thức: Nhận biết được mối liên kết giữa các thành phần trong hệ thống  cơ điện tử;
Kỹ năng chuyên môn: kỹ năng phân tích, thiết kế sản phẩm cơ điện tử. 
Kỹ năng chuyển tiếp: áp dụng kiến thức được trang bị ở môn này để tiếp cận các hệ thống tự động trong các lĩnh vực khác nhau.


Tài liệu học tập:

Sách, Giáo trình chính:
[1] Devdas Shetty-Mechatronics system design 1997.
[2] Robert H. Bishop – The Mechatronics Handbook
Tài liệu tham khảo:
[3] W.botlton – Mechatronics – Electronic Control systems in mechanical engineering 1995.
[4] D.A. Bradley - Mechatronics – Electronic in product and processes – chapman & Hall 1993.

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018