SLIDE THUYẾT TRÌNH - Thiết kế tháp giải nhiệt


Chức năng của tháp giải nhiệt:

Tháp giải nhiệt là một thiết bị được sử dụng để giảm nhiệt độ của dòng nước bằng cách trích nhiệt từ nước và thải ra khí quyển. Tháp giải nhiệt tận dụng sự bay hơi nhờ đó nước được bay hơi vào không khí và thải ra khí quyển. Kết quả là, phần nước còn lại được làm mát đáng kể.


1-1: Chức năng tháp giải nhiệt
1-2: Phân loại tháp giải nhiệt
1-3: Phạm vi sử dụng
1-4: Nguyên lý hoạt động
1-5: Cách thức trao đổi nhiệt
1-6: Các bộ phận chính của tháp
1-7: Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng giải nhiệt

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: