Thiết kế cung cấp điện cho chung cư City Garden


Ngày nay, nền kinh tế nước ta đang phát triển mạnh mẽ, đời sống của nhân dân được nâng lên nhanh chống. Dẫn đến nhu cầu điện năng trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt tăng trưởng không ngừng. Để đáp ứng nhu cầu đó rất đông cán bộ kỉ thuật trong và ngoài ngành điện lực đang tham gia thiết kế, lắp đặt các công trình cung cấp điện để phục vụ nhu cầu trên.
Cấp điện là một công trình điện. Để thực hiện một công trình điện tuy họ cũng cần có kiến thức tổng hợp từ các ngành khác nhau, phải có sự hiểu biết về xã hội, môi trường và đối tượng cấp điện. Để từ đó tính toán lựa chọn đưa ra phương án tối ưu nhất.


Phần 1: Thiết kế cung cấp điện cho chung cư City Garden
Chương mở đầu: Giới thiệu chung về tòa nhà City Garden
Chương 1: Thiết kế chiếu sáng
Chương 2: Tính toán phụ tải
Chương 3: Chọn thiết bị bảo vệ và dây dẫn
Chương 4: Chọn máy biến áp và bù công suất phản kháng
Chương 5: Tính sụt áp và ngắn mạch
Chương 6: Nối đất an toàn trong hệ thống điện .
Chương 7: Chống sét trực tiếp

Phần 2: Chuyên đề tiết kiệm điện cho chung cư.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: