Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy cơ khí địa phương


Chương 1: Giới thiệu chung về xí nghiệp
Chương 2:  Xác định phụ tải tính toán của các phân xưởng và của toàn nhà máy
Chương 3: Thiết kế mạng điện cao áp cho xí nghiệp
Chương 4: Tính toán ngắn mạch và kiểm tra thiết bị
Chương 5: Bù công suất phản kháng cho mạng điện xí nghiệp
Chương 6: Thiết kế mạng hạ áp phân xưởng sữa chữa cơ khí
Chương 7: Thiết kế mạng điện chiếu sáng phân xưởng sữa chữa cơ khí
Chương 8: Thiết kế nối đất cho trạm biến áp phân xưởng

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: