CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Dec 12, 2017

BÀI GIẢNG - Công nghệ protein (Ths. Lê Thanh Hải)


Chức năng sinh học của protein.
1/  Chức năng xúc tác
Quan điểm về xúc tác enzyme:
−  Hầu hết các phản ứng xảy ra trong cơ thể đều do các protein đặc biệt đóng vai trò xúc tác, những protein đó được gọi là các enzyme.
−  Enzyme là những protein có khả năng xúc tác đặc hiệu cho các phản ứng hoá học, là chất xúc  tác sinh học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hiện nay người ta biết được khoảng 3.500 enzyme khác nhau, nhiều enzyme đã được tinh sạch, kết tinh và nghiên cứu cấu trúc.


NỘI DUNG:

Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Amino acid
Chương 3: Peptide
Chương 4: Cấu trúc và tính chất hóa lý của protein
Chương 5: Các phương pháp chiết rút tinh sạch và xác định protein.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018