CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Dec 14, 2017

BÀI GIẢNG - Ô nhiễm nước và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nước (Nguyễn Đỗ Quốc Thống)


1. Định nghĩa được khái niệm ô nhiễm nước theo Cục Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA)
2. Phân biệt được ô nhiễm nguồn điểm và ô nhiễm nguồn điện.
3. Trình bày được cách phân loại ô nhiễm nước.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018