CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Dec 8, 2017

BÀI GIẢNG - Quản lý & kỹ thuật bảo trì công nghiệp (Ths. Phạm Thị Vân)


Giúp sinh viên hiểu được mục tiêu, tầm quan trọng của công tác bảo trì và các phương pháp quản lý bảo trì hiện đại, từ đó áp dụng vào công tác quản lý bảo trì cho doanh nghiệp, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng (A), hệ số chất lượng (C) và hiệu suất thiết bị (H), giúp doanh nghiệp cải thiện OEE.


Tóm tắt môn học:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử bảo trì thế giới và bảo trì của các doanh nghiệp Việt Nam, vai trò của công tác bảo trì phòng ngừa, giúp doanh nghiệp hiểu được bảo trì làm giảm chỉ phí, tăng năng suất, chất lượng sản phảm, hạ giá thành,  tăng sức cạnh tranh, thông qua áp dụng kỹ thuật mới như RCM, TPM,… nhằm nâng cao độ tin cậy và khả năng sẵn sàng.

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018