CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Dec 19, 2017

BÀI GIẢNG - Vũ khí hạt nhân (Thượng tá Nguyễn Khắc Đắc)


Vũ khí hạt nhân là loại vũ khí huỷ diệt lớn đã được các công ước quốc tế nghiêm cấm sử dụng. Nhưng với bản chất hiếu chiến của các thế lực thù địch và chủ nghĩa đế quốc, trong tương lai nếu tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược nước ta, chúng có thể sử dụng VKHN tập kích vào các mục tiêu quan trọng như: Trung tâm chính trị, kinh tế, quân sự (sở chỉ huy, trận địa hoả lực, sân bay, bến cảng…) nhằm gây cho ta tổn thất nặng về sinh lực, vũ khí trang bị kỹ thuật, cơ sở quốc phòng, phá hoại môi trường sinh thái…, tác động mạnh đến tâm lý tinh thần ảnh hưởng đến hành động chiến đấu của bộ đội. Vì vậy, phòng chống vũ khí hạt nhân là nhiệm vụ rất quan trọng của người chỉ huy phân đội trong tổ chức chiến đấu dưới điều kiện địch sử dụng vũ khí hạt nhân.

Để thực hiện tốt công tác phòng chống, trước hết phải nắm được đặc điểm tác hại của VKHN, trên cơ sở đó vận dụng tốt các biện pháp phòng chống sẽ làm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do VKHN gây ra, giữ vững sức chiến đấu cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN.

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018