CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Dec 1, 2017

GIÁO TRÌNH - Công nghệ khai thác dầu khí (PGS.TS. Lê Phước Hảo)


Môn học giới thiệu các nguyên tắc cơ bản trong công nghệ khai thác dầu khí bao gồm kỹ thuật hoàn thiện giếng khai thác, công nghệ và kỹ thuật tác động lên vỉa, các phương pháp khai thác dầu khí, công nghệ và kỹ thuật thu hồi dầu thứ cấp, các phương pháp thiết kế và tối ưu hóa khai thác dầu khí từ các mỏ dầu hoặc từ các giếng khai thác dầu riêng biệt.


1. Giới thiệu, yêu cầu và nội dung môn học
2. Các tính chất của đá và chất lưu
3. Dòng chảy trong giếng
4. Quy trình hoàn thiện giếng
5. Hoàn thiện giếng khai thác
6. Giếng đa nhánh
7. Công nghệ bắn mở vỉa
8. Khảo sát độ nhạy của Các thông số bắn mở vỉa nhờ phương pháp phân tích điểm nút
9. Gọi dòng sản phẩm
10. Ứng dụng công nghệ coiled tubing trong đo log, bắn mở vỉa, xử lý axit và cứu sự cố
11. Khảo sát giếng
12. Tối ưu hoá thử vỉa
13. Công nghệ duy trì áp suất vỉa
14. Mô hình dịch chuyển chất lưu trong vi lỗ rỗng
15. Các biện pháp xử lý nước bơm ép ở mỏ Bạch Hổ
16. Nguyên nhân gây nhiễm ban thành hệ và hiệu ứng skin
17. Phương pháp xử lý axit
18. Phương pháp nứt vỉa thủy lực
19. Phương pháp trái nổ
20. Lựa chọn công nghệ xử lý vùng cận đáy giếng ở mỏ Bạch Hổ
21. Xử lý vùng cận đáy giếng mỏ Bạch Hổ bằng nhũ tương dầu -axít
22. Phương pháp khai thác tự phun
23. Thiết bị lòng giếng
24. Các hệ thống thiết bị khai thác dầu
25. Tổng quan các phương pháp khai thác cơ học và lựa chọn tối ưu
26. Phương pháp gaslift
27. Bơm ly tâm điện chìm
28. Các phương pháp thu hồi dầu tăng cường.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018