GIÁO TRÌNH - Kết cấu động cơ đốt trong (TS. Dương Việt Dũng)


Phần 1: Động học, động lực học cơ cấu khuỷu trục thanh truyền động cơ

1. Động học
2. Động lực học
3. Tính tổng T trong động cơ nhiều xi lanh phân bố thẳng hàng


Phần II. Kết cấu chi tiết và cụm chi tiết chính trong động cơ đốt trong

1. Kết cấu nhóm piston
2. Kết cấu nhóm thanh truyền
3. Kết cấu trục khuỷu, bạc lót bánh đà.
4. Cơ cấu phối khí
5. Hệ thống làm mát
6. Hệ thống bôi trơn
7. Hệ thống nhiên liệu động cơ.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: