CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Dec 20, 2017

GIÁO TRÌNH - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (Nguyễn Mậu Hân)


Phân tích thiết kế hệ thống là một giai đoạn quan trọng để xây dựng thành công một hệ thống thông tin. Xây dựng một hệ thống thông tin được gọi là thành công nếu hệ thống này đáp ứng được các yêu cầu của tổ chức đặt ra, có chu kỳ sống (life cycle) chấp nhận được, và hơn thế nữa có thể phát triển khi hệ thống yêu cầu.

Trong thực tế nhiều hệ thống thông tin chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn và sau đó không còn đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng. Một trong những lý do là không quan tâm đến giai đoạn phân tích và thiết kế, để rồi khi tổ chức phát triển thì hệ thống không còn khả năng đáp ứng. Một lý do khác không kém phần quan trọng, là các nhà xây dựng hệ thống thông tin không được trang bị một cách đầy đủ các kiến thức và phương pháp cơ bản để có thể tiến hành việc xây dựng một hệ thống thông tin. Nếu phần phân tích thiết kế không hoàn chỉnh và đúng đắn thì sẽ dẫn đến việc cài đặt thất bại.

NỘI DUNG:

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HTTT
Chương 2: NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG CỦA HTTT
Chương 3: MÔ HÌNH QUAN NIỆM CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN
Chương 4: MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA HTTT
Chương 5: MỨC VẬT LÝ CỦA HTTT

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018