CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Dec 29, 2017

GIÁO TRÌNH - Quá trình và thiết bị truyền chất (Lê Ngọc Trung)


Môn học Kỹ thuật hoá vô cơ trang bị cho sinh viên chuyên ngành công nghệ hóa hóa học những kiến thức cơ bản về nguyên lí và các kỹ thuật sản xuất các hợp chất vô cơ cơ bản. Môn học này bao gồm ba phần lớn: phần một trình bày các kiến thức cơ bản về việc chọn lựa và nguyên lí sản xuất gốm sứ, xi măng và thủy tinh; phần hai trình bày một số phương pháp và kỹ thuật sản xuất các hợp chất vô cơ cơ bản thuộc lĩnh vực công nghệ hóa học; phần ba trình bày hai công nghệ cơ bản nhất của kỹ thuật sản xuất điện hóa.


Môn học này được giảng dạy cho các sinh viên năm thứ ba và thứ tư thuộc chuyên ngành công nghệ hóa học ở các trường Đại học và Cao đẳng kỹ thuật hoặc có thể làm cơ sở cho các người nghiên cứu về ngành khoa học này..

Chương mở đầu.
Chương 1. Những định luật cơ bản của công nghệ hoá học
Chương 2. Nguyên liệu, nước và năng lượng trong công nghệ hoá học
Chương 3. Công nghệ tổng hợp Amoniac
Chương 4. Công nghệ sản xuất Axit Sunfuaric
Chương 5. Công nghệ sản xuất Axit Nitric
Chương 6. Công nghệ sản xuất phân khoáng
Chương 7. Công nghệ sản xuất Xút - Clor & Axit Clohydric
Chương 8. Công nghệ sản xuất Accu chì Axit.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018